Gizlilik Politikası

www.memurmanset.com sitesinin tüm hakları MEMUR MANŞET'e aittir. İşbu MEMUR MANŞET Üyelik Sistemi ve MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması mevzu bahis gizlilik politikası ile tüm kullanıcılarına MEMUR MANŞET sitesi bünyesindeki tüm çalışmaları ve üyelik sistemini aleni olarak okuyucularına ve üyelerine bildirmektedir.

Ana Prensipler ve Güvenlik

MEMUR MANŞET, web sitesinde ve Google Play uygulamasında kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle Gizlilik Politikası oluşturmuştur. MEMUR MANŞET tüm kullanıcılarına ve uygulamayı cihazlarına indiren okuyucularına, güvenlikle ilgili çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi taahhüt eder. Olası saldırılara karşı MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması'nda güvenlik açığı olmaması için azami dikkat göstermektedir. Bir yandan da okuyucularına müdahil dışında kalan alanlar ve olası saldırılar karşısında güvenlik programları edinmelerini de tavsiye etmektedir.

Bilgiler

MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması ve android uygulamaları, edinme sürecinde okuyucularından kimlik bilgilerini talep eder. Bu talebin amacı, sunulan hizmetin daha çeşitli ve kaliteli bir hale dönüştürülmesi için okuyucu profilini takip etmek amaçlıdır. Bu bilgilerin 3.şahıslarla paylaşılmaması adına MEMUR MANŞET tüm tedbirleri alacağını taahhüt eder. MEMUR MANŞET'ya sunulan kimlik bilgileri hakları saklıdır.

Yasal Neden Oluştuğunda;

MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması, Kullanıcı/Kullanıcılar'ın, uygulamada aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Uygulamayı edinen okuyucular, diledikleri zaman Android cihazlarından uygulamayı kaldırma işlemi gerçekleştriebilirler. Kişisel bilgiler ön görülen hizmet dışında asla kullanılmayacaktır. MEMUR MANŞET, kullanıcılarına ve okuyucularına kolay edinme ve talep zamanı edinimden kaldırılması hususunda gerekli kolaylıkları sağmalakla yükümlüdür.

İşlemler

MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması ve Android servislerinde haber sunumu, yayınlar göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, gerektiğinde müşteri dostu reklam yayını yapılması müşteri memnuniyeti sunmak, amaç ve sonuç odaklı yayın yapmak, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler ve veri tabanı oluşturmak hizmetlerini kapsamaktadır.

Bunun dışında MEMUR MANŞET yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması, başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması'na bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması, bu linklerin bağlantılarının güvenli olması konusunda yükümlülüğü kabul etmekte, aksi durumlarda kullanıcılarını uyarmayı taahhüt etmektedir.

Bilgi Talep Etme

Okuyucular veya kullanıcılar, MEMUR MANŞET'ten kendisine ait hangi verilerin hangi amaçla kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve MEMUR MANŞET kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. Okuyucu veya kullanıcılar, gerekli hallerde ya da lüzum üzerine bilgi edinmek amacıyla abuse@memurmanset ya da bilgi@memurmanset.com adresinden başvuruda bulunabilir.

MEMUR MANŞET Google Play Uygulaması gizlilik politikası, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Bu değişiklikler, uygulamaya konulduğu tarihten itibaren yeni tarihi ile birlikte gizlilik politikası içerisinde yayınlanır.